Al tien jaar zijn wij als kleinschalig Onderwijsadviesbureau van Kralingen in verschillende onderwijsdomeinen actief. We trainen docenten, instructeurs, onderwijsassistenten, klassenvertegenwoordigers, coordinatoren, teamleiders en directeuren in allerlei onderwijskundige en didactische thema's. De thematiek proberen we tastbaar te maken. We filmen onderwijssessies, zetten acteurs in, interviewen studenten/leerlingen, ontwikkelen tests, schrijven artikelen en boeken. 

Al onze opleiders en trainers kennen het voortgezet, middelbaar en hoger (beroeps)onderwijs van binnenuit. Op verschillend niveaus kan worden gecommuniceerd met medewerkers van uw school of opleiding. Uw scholingswensen worden serieus genomen door voorbesprekingen, afstemming tijdens de cursussen en evaluatieve nabesprekingen te voeren. Wij nemen ons werk gewoon heel serieus.....

facebook100        linkedin100        CRKBO Instelling logo