Op dit blog staan oude en nieuwe columns. Ze komen voort uit ervaringen in het hbo, mbo en vo........

 

SKE Column 3

Competenties zien als Rotterdamse zeecontainers

In nascholingscursussen hoor ik docenten nog wel eens zeggen, wat zijn competenties eigenlijk. Een terechte vraag, de onderwijskunde heeft zich erop stuk gebeten. Competenties vind ik als Rotterdammer op zeecontainers lijken. Een container is een abstract vervoermiddel. Een transportmiddel van 33,1 m³. Competenties lijken op containers, ze bevatten allerlei antwoorden, verslagen, werkstukken en presentaties van studenten. Elke container wordt gevuld met representatief materiaal. Aan het eind van de opleiding presenteert de student een meesterstuk. Die komt voort uit die waardevolle lading.  

Wat in die containers geschoven wordt, bepaalt de docent of het team dat het onderwijs bedenkt. De examencommissie geeft als een douanepost een stempeltje als de juiste spulletjes de container in gaan. Smokkelen of frauderen met eigendommen van anderen moeten zij voorkomen. Uiteindelijk worden zij aangesproken op juist gevulde containers. De examencommissie weet wat containers bevatten en hoe al die onderdelen op elkaar ingrijpen. De inhoud van de containers is dus meer dan een verzameling losse producten.

In hoeverre de containers identiek materiaal bevatten hangt sterk af van het type opleiding. Sommige opleidingen leiden uniform op, containers van studenten bevatten identieke producten. Er zijn ook opleidingen waar containers met persoonlijk materiaal gevuld worden. Studenten beslissen grotendeels zelf hoe zij werkstukken, presentaties, rapporten, e.d. uitwerken. De containers van deze opleidingen hebben niet dezelfde kleuren maar zijn eigenzinnig met graffiti bespoten. De douane van die opleidingen laat allerlei unieke werkstukken toe.

Denken in termen van containers doet mij realiseren dat elke container voldoende bewijzen moet bevatten van kundes en kennis. De ene container kan dus niet uitpuilen, en de andere half gevuld zijn. Elke container bevat bewijzen die de bekwaamheden van studenten uitdrukken. Als de deuren van de containers opengaan zie ik aan de bewijzen dat de student een vaktaal beheerst, tot waardevolle creaties komt, zichzelf doelen stelt, kritiek gebruikt…etc. Deze stapel containers toont de vakman.

Nog even dit over zeecontainers als metafoor. Containers zonder inhoud zijn net als competenties niets. Het zijn slechts woorden, of in dit geval staal. Studenten vullen hun containers tijdens de opleiding op onze aanwijzingen. Met de inhoud kunnen zij de boer op. De inhoud stelt ze in staat om aan te sluiten bij vakgenoten. Ze kunnen meepraten, meeschrijven, meedenken. De inhoud van de containers zal zich na het hbo steeds verversen. Studenten zullen hun containers dan zelf vullen. Zonder toezicht van bevrachtigers of douane. 

Rene van Kralingen (december 2017)

SKE Column 2

Werkstukken vergelijken met eerdere werkstukken.

Tijdens een cursus over toetsen vertelt een docent fotografie van een kunstopleiding dat hij het anders gaat doen. Hij wil cijfers uit gaan delen als hij alle werkstukken heeft bekeken en collega’s heeft gesproken. Want hij had cijfers in het afgelopen jaar te snel uitgedeeld. Op een beoordelingsdag gaf hij de eerste werkstukken een te-hoog cijfer. Naarmate zo’n dag vorderde, realiseerde hij zich dat werkstukken te hoog waren becijferd. Die 8 in de ochtend werd in de middag een 6. Als hij alles beoordeeld had, kon hij aangeven wat werkstukken waard waren.

Lees meer...

Hogeschooldocentschap is meer dan lesgeven

Een hogeschooldocent beschreef onlangs in een bekend dagblad dat de onderwijsinspectie eenzijdig onderzoek deed naar procedures op zijn hogeschool. De onderwijskwaliteit op papier is vastgesteld. De docent vraagt zich af waarom de inspectie zijn lessen niet bezocht. Die vormen het hart van het onderwijs, meent hij. Ik denk dat docenten verder moeten kijken dan hun les lang is. Lessen vormen een deel van het aangeboden onderwijs. De kwaliteit van onderwijs wordt echter ook bepaald door adequate toetsen, handleidingen, opdrachten, oefeningen én het gebruik ervan.

Lees meer...

SKE Column 1

Kalibreren gaat verder dan eenduidigheid creëren in criteria

Verleden jaar keek ik zijdelings mee met het Tv-programma van omroep MAX ‘Heel Holland Bakt’.  Andre van Duin praatte het programma op een grappige manier aan elkaar. Tijdens het kijken viel mij op dat iedere bakker achter zijn eigen aanrecht en oven bleef staan.

Lees meer...

Goedkope docenten

Van de week hoorde ik een opleidingsmanager na een sollicitatieronde zeggen dat zijn kansen verkeken waren. Hij kon geen geschikte economiedocent voor zijn MER opleiding krijgen. Een van de zes kandidaten bleek geschikt te zijn, hij haakte af toen hij hoorde ingeschaald te worden in schaal 11. In het voortgezet onderwijs werd hij in schaal 12 geplaatst.

Lees meer...

facebook100        linkedin100        CRKBO Instelling logo