Ik werk momenteel met vormgever Debby van Hees aan een boek voor klassenvertegenwoordigers. Het boek is ontstaan door een serie cursussen voor klassenvertegenwoordigers bij de opleidingen Tourism Management, Facility Management, Leisure Management, Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Techieken, van de Inholland Hogeschool. Klassenvertegenwoordigers vind ik DE onderwijskwaliteit in het klein vormen. Ze zijn de voelsprieten van de opleiding. Deze studenten evalueren niet alleen het afgelopen onderwijs in panels, ze proberen ook invloed uit te oefenen op hun groep. Ze spreken docenten aan, denken mee als er problemen ontstaan, tonen belangstelling..... Ze zijn in een ideaal geval de sociale spil in de groep. Er zijn klassenvertegenwoordiger die een losse verzameling studenten tot een hechte groep maken. Ze zorgen voor een positieve werksfeer. In de cursus, waarvoor het boek is gemaakt, leren we studenten evalueren. Ze kijken niet alleen naar het optreden van docenten, naar roosters, naar powerpoints...ze evalueren ook zichzelf als groep. Ze vragen zich af hoe zij zich hebben ingespannen, of zij huiswerkopdrachten posten en of zij als groep interessante vragen in lessen stelden. Deze diepere evaluatie (zie Kirkpatrick, in 'Canon van het Leren' van Ruijters, e.a.) zorgt ervoor dat onderwijs niet gezien wordt als een bezoekje aan een gebouw waar je wat komt halen, maar waar je als student en docent iets maakt. Als je motto 'onderwijs maak je samen' is, dan kom je tot ander onderwijs en de evaluatie daarvan. De NSE scores en de uitslagen in de KEUZEGIDS krijgen volgens mij een andere lading als studenten zich verbonden voelen met een opleiding en invloed hebben op het onderwijs van alledag. Om klassenvertegenwoordigers te belonen voor hun inzet heb ik een leuk boek gemaakt, met bijna 20 eigen tekeningen. Ik hoop dat ze dit leuk vinden en waarderen 

facebook100        linkedin100        CRKBO Instelling logo