Mochten onze diensten niet beantwoorden aan uw verwachtingen dan kunt u hierover binnen 3 maanden na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail een gemotiveerde klacht indienen.
Binnen 14 dagen delen wij schriftelijk of per e-mail aan u mede in hoeverre uw klacht gegrond is bevonden en op welke wijze aan uw bezwaren tegemoet wordt gekomen. Een onafhankelijke derde (intern opvraagbaar) doet een bindende uitspraak, als de klacht blijft bestaan.
Blijvende geschillen worden uiteindelijk voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

facebook100        linkedin100        CRKBO Instelling logo