Van boeken schrijven leer je als schrijver veel. Het structureert je gedachten, brengt je op nieuwe ideeen, levert feedback op ... Als lezer kan je misschien ook iets uit de onderstaande boeken halen.


Handboek voor de leraar basisonderwijs

René van kralingen Handboek voor de leraar basisonderwijs

‘Handboek voor de leraar basisonderwijs voor leerkrachten in het basisonderwijs’ 

Een actueel handboek voor LEERKRACHTEN op de basisschool. Met thema's die nu spelen. Zoals de IEP test, formatief handelen, Tienerscholen.... Het handboek onderscheidt zich van andere boeken door zowel voorbeelden van traditionele basisscholen als jenaplanscholen, vrijescholen en brede scholen te geven. Met leerkrachten, lerarenopleiders en onderzoekers uit het land is een brede maar valide inhoud ontstaan in dit boek. Het boek bevat grappige tekeningen, die voorbeeldstellend werken. Verder biedt uitgeverij Coutinho op de site van het handboek studievragen, samenvattingen op PowerPoints en links aan. Kortom, een compleet pakket voor PABO opleidingen in reguliere en AD vorm, deeltijd flex of voltijd.

De uitgever, www.coutinho.nl


Teken mee met René

René van Kralingen Teken mee met René
Tijdens de cursus ‘didactisch tekenen’ leren cursisten figuren (minimalistische poppetjes) tekenen. Om cursisten voorbeelden mee te kunnen geven, is dit boek ‘Teken mee met René’ gemaakt. Het boek bevat meer dan 80 tekeningen die toepasbaar zijn in het onderwijs en beroepsopleidingen. Docenten en trainers leren zo eenvoudige stijlfiguren natekenen. Hun leerstof, presentaties of schetsen op het bord, kunnen zij verrijken met treffende tekeningen.

Uitgegeven in eigen beheer. De opbrengst van dit boek gaat naar Save The Children.

Voor het inkijkexemplaar klik hier.


Communiceren is docentenwerk

René van Kralingen Communiceren is docentenwerk

Het boek ‘Communiceren is docentenwerk’ is bestemd voor studenten van de lerarenopleiding die beginnen met een stage op school of starten met een baan in het onderwijs.

Ze komen doorgaans niet in een gespreid bedje. Ze treffen complexe klassen aan, vervullen hun rollen niet zuiver, voelen zich persoonlijk falen.
Dit boek helpt studenten ofwel docenten-in-opleiding in gesprek te gaan met afhoudende leerlingen, té betrokken ouders, stagelopende studenten of eigenwijze collega’s en begeleiders op school. Maar ook in gesprek te gaan met zichzelf. Het boek bevat casuïstiek, methoden, theorie, tools, tests en eigen tekeningen.  

 

De uitgever, www.coutinho.nl 


Klassenvertegenwoordiger worden

René van Kralingen Klassenvertegenwoordiger worden

‘Het boekje 'Klassenvertegenwoordiger worden' is geschreven voor klassenvertegenwoordigers van wo-, hbo-, mbo-opleidingen en vo scholen'.  

Het boekje bevat 128 pagina's aan originele teksten en 20 veelzeggende tekeningen. Het wordt gebruikt in cursussen voor klassenvertegenwoordigers. De cursus is inmiddels een succes. Studenten vinden de cursus geweldig, en dat al vijf jaar lang. Opleidingen merken dat panelgesprekken beter verlopen. Dat kritiek feedback wordt. De cursus kan leiden tot betere scores in de JOB-monitor, Keuzegids of NSE. Wilt u het boekje bestellen, stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het boekje kost €12,50 exclusief verzendkosten. 

Voor het inkijkexemplaar klik hier. 


Didactiek en Pedagogiek in het Beroepsonderwijs

René van kralingen Didactiek en Pedagogiek in het Beroepsonderwijs

‘Didactiek en Pedagogiek in het Beroepsonderwijs is geschreven voor instructeurs en onderwijsassistenten die werkzaam zijn in werkplaatsen, ateliers, prakticumlokalen, etc’

Dit boek wordt gebruikt in Pedagogische Didactische Cursussen, aangeboden door hogescholen en mbo-instellingen. Het boek is voorzien van foto's en tekeningen. Het beroepsonderwijs komt zo letterlijk en figuurlijk in beeld. Het boek bevat verdergaande theorieeen, kritieken, oefeningen, casussen en opdrachten. Allen gericht op onderwijsondersteuners die werkzaam zijn in onderwijsteams in het vmbo, mbo en hbo. 

De uitgever, www.lannoocampus.nl


Handboek voor Leraren

rene van kralingen handboek voor leraren rev

‘Het boek “Handboek voor Leraren” 3e herziene druk is herschreven. Het gaat gaat over leren, coachen, werkvormen, orde houden, toetsen, leertheorieen, groepen, scholen, passend onderwijs, gespreksvoering, interculturele klassen, buurten, onderwijsconcepten, professionalisering, ect’

Het 3e herziene Handboek voor Leraren wordt inmiddels op veel lerarenopleidingen voorgeschreven. Het wordt gebruikt door beginnende en ervaren leraren. Een ondersteunende website van Coutinho biedt een scala aan casussen, filmpjes, powerpointpresentaties, opdrachten, e.d aan.  

De uitgever, www.coutinho.nl 


Docent!

rene van kralingen docent

‘Het boek “Docent!”, is geschreven voor docenten in het hoger onderwijs die al jaren lesgeven of kort geleden gestart zijn. Het boek wordt gebruikt in BDB, BKO, SKO en BKE cursussen.’

Het boek omvat thema’s waar iedere docent in het hoger onderwijs mee te maken krijgt. Naast didactische thema’s worden personeelsgerelateerde onderwerpen besproken. Het boek bevat theorie en daaraan gerelateerde tests, checklists, modellen….bruikbaar in scholingstrajecten en in korte cursussen voor toetscommissies, afstudeerbegeleiders, studieloopbaanbegeleiders, projectonderwijsontwikkelaars.

Het boek ‘DOCENT’ onderscheidt zich van andere boeken door zijn praktische insteek.

De uitgever, www.coutinho.nl 


Doceren in het hoger onderwijs

rene van kralingen doceren in het hoger onderwijs

‘Het boek “Doceren in het hoger onderwijs”, bevat interviews met docenten uit het hoger onderwijs. Op basis van die informatie zijn de thema’s ontstaan. Rene van Kralingen schreef met andere bekende opleiders het hoofdstuk ‘lesgeven’ en het hoofdstuk ‘hoe behoud je je passie als docent.’

Henk van Berkel, Danielle Verstegen, Michael Nieweg en Anneke Bax vormden de redactie voor dit interessante boek.

De uitgever, www.noordhoffuitgevers.nl 


Docent, kom aan je werk toe!

rene van kralingen docent kom aan je werk toe

‘Het boek “Docent, kom aan je werk toe!” gaat in op de taken van een hogeschooldocent, die hij naast zijn lesgevende taken vervult. Van Kralingen en Mostert beschrijven 33 herkenbare casussen en geven aan wat een docent wel en niet moet doen. Want hij moet iets met zijn rol in de examencommissie, toetscommissie, accreditatie, e.d.’

Het boek “Docent, kom aan je werk toe!” helpt docenten in het hoger onderwijs door de bomen het bos te zien en af te rekenen met verkeerde keuzen. Een boek met een duidelijke mening.

De uitgever, www.bsl.nl/shop/docentenreeks


Handboek voor Leraren

rene van kralingen handboek voor leraren

‘Het “Handboek voor leraren” vormt een basisboek voor leraren. In het eerste deel staan de leerpsychologietheorieën en de didactiek centraal. Deel twee bespreekt de relatie tussen leraar en leerling. Er wordt ingegaan op communicatie en interactie met groepen, maar ook op het omgaan met individuele leerlingen. Thema’s zijn pesten, ordehandhaving en conflicthantering. In deel drie wordt het Nederlandse onderwijssysteem, de schoolorganisatie, de schoolcultuur en actuele schooltypes beschreven. Daarnaast wordt ingegaan op de relatie tussen school en buurt. Deel vier gaat in op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van leraren.’

Handboek voor leraren is een gedegen boek voor elke leraar (in opleiding) in het vo en mbo en deels hbo. Het boek is gebaseerd op de kennisbasis die landelijk is vastgesteld voor leraren.

De uitgever, www.coutinho.nl 


Het komt op de leraar aan

rene van kralingen het komt op de leraar aan

‘Deskundige leraren vormen een garantie op goed onderwijs. Ze spelen een sleutelrol bij onderwijsvernieuwingen en vormen het gezicht van de school of opleiding. Helaas vindt slechts een op de vijf Nederlandse leraren dat de school een energiegevend en motiverend werkklimaat biedt. Leraren noemen de volgende zaken werkbelastend: werkdruk, maatschappelijke waardering, de vergadercultuur, loopbaanperspectief, maatschappelijke verwachtingen, relatie tussen leraren en schoolleiding, druk van ouders en passend onderwijs.’

In ‘Het komt op de leraar aan’ zijn thema’s uitgewerkt door toonaangevende auteurs die werken op het snijvlak van wetenschap en toepassing in de praktijk. Rene van Kralingen schreef het hoofdstuk over de vergadercultuur.

De uitgever, www.boomlemma.nl 


336 Time-management-tips voor docenten

rene van kralingen 336 time management tips voor docenten

‘336 TIPS gericht op: Ontwerpen van toetsen, Beoordelen van toetsresultaten, Begeleiden van projecten, Uitvoeren van dagplanningen, Voorbereiden van onderwijs, Uitvoeren van onderwijs, Begeleiden van studenten, Verzoeken van studenten, Gesprekken voeren op school, Vergaderen op school, Werken met anderen in je team, Coördineren en managen, Bezoeken van stage-instellingen’

Een werkboek dat veel bruikbare timemanagementtips voor de dagelijkse onderwijspraktijk van het universitaire, hoger en middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs bevat. De tips zijn gerubriceerd onder 84 onderwijsproblemen. Het werkboek is te gebruiken bij het spel Timemanagement. Het spel en het werkboek is september 2010 uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum (www.bsl.nl).

De uitgever, www.bsl.nl/shop/docentenreeks

 


Time-management voor docenten

rene van kralingen time management voor docenten

‘Iedere docent heeft regelmatig met piekbelasting te maken. Ook structurele overbelasting komt in het onderwijs voor. Het boek ‘Timemanagement voor docenten’ helpt docenten werkdruk in kaart te brengen en de oorzaken van werkdruk te achterhalen. Er worden allerlei tips en tools gegeven om te komen tot efficiente onderwijssessies, coaching- en begeleidingsessies, toetsen en beoordelingen, vernieuwingsoperaties en vergaderingen’

Het boek ‘Timemanagement voor docenten’ is in juni 2008 uitgegeven bij Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum. Het boek is bestemd voor docenten, teamleiders, onderwijscoordinatoren, opleidingsmanagers, schooldirecteuren die werkdruk als probleem ervaren.

De uitgever, www.bsl.nl/shop/docentenreeks

 


Eerste hulp bij didactische ongelukken

rene van kralingen eerste hulp bij didactische ongelukken

‘Als een kip zonder kop ga ik in op een onduidelijke trainingsopdracht van mijn opleidingsmanager. Zonder een gedegen behoefteonderzoek en duidelijke bevoegdheden ga ik aan de slag. Ik bedenk een voorbereidingsopdracht, werk een eigen verhaal uit en vraag collega-cursisten per email zich voor te bereiden op een trainingsopdracht. De activiteiten lopen op niets uit. Er ontstaan in de training doelloze discussies tussen docenten …’

Een citaat uit het boek ‘Eerste hulp bij didactische ongelukken voor professionals in onderwijsorganisaties’ van Rene van Kralingen. In het boek beschrijft hij zijn onderwijskundige en didactische dilemma’s als hbo-docent en opleider van hbo-docenten. Het boek is uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum en heeft tot interviews in kranten, vakbladen en radio geleid.

De uitgever, www.bsl.nl/shop/docentenreeks

 


Competentiegerichte kennisontwikkeling

rene van kralingen competentiegerichte kennisontwikkeling

‘Studenten demonstreren in een assessment een behandelingstechniek zonder daarna uit te kunnen leggen waarom voor deze behandelingstechniek is gekozen. Op onze hogeschool kan dat nog. In de beroepspraktijk zijn clienten doorgaans kritischer. Om studenten daarop voor te bereiden moeten wij ze wijzen op het feit dat KUNNEN altijd op KENNEN is gebaseerd. Anders wordt vertoond gedrag een kunstje, een platte vertoning …’

René van Kralingen gaf het boek ‘competentiegerichte kennisontwikkeling’ uit als reactie op het lage kennisniveau van studenten in competentiegerichte opleidingen. In zijn boek doet hij goede didactische suggesties om tot kennisontwikkeling te komen. Competentiegerichte kennis is goed ontwikkelbaar als wij studenten kunnen laten kiezen voor interessante maar tevens toepasbare thematiek.

De uitgever, www.bua.nl

 


HBO-docenten in beeld

rene van kralingen hbo docenten in beeld

‘Toetsen zonder functie, Onderhandelingen op de portfoliomarkt, Competenties beoordelen…alleen op papier, Portfolio’s als Kliko’s, HBO-docent geen beroep maar ambt, Afschuivende opleidingsmanagers, Meer contactijd…geen beter onderwijs, De Ideale docent volgens Salomo, Preken op het zakkie, Kunnen docenten het zelf wel?...’

In veertig prikkelende en humorische columns behandelt René van Kralingen actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Aan elke column heeft hij een spelvorm toegevoegd. Deze creatieve spelvormen leiden tot zinvolle overdenkingen. Het is de wens van hem dat docenten meningvormend bezig zijn, dat zij de onderwijsdiscussie gaan leiden en tot consensus komen.

De uitgever, www.bua.nl

 


Bijzondere docenten geportretteerd

rene van kralingen bijzondere docenten geportretteerd

‘Tegen leerlingen mag je geen ‘nee’ zeggen. Ook als ze vragen om je geld’. ‘Orde houden in de klas is niet nodig. Leerlingen moet je nemen zoals ze zijn’. ‘Met leerlingen moet je uitsluitend praten via je vak. Mentoraat is onzin.’

Zomaar wat uitspraken die twaalf docenten doen in ‘Bijzondere docenten geportretteerd’. Ze vertellen hoe zij naar onderwijs, scholen, lessen en leerlingen kijken. Wie zij zijn? Een blinde geschiedenisdocent, een docent beeldende vorming die leeft als een boeddhistische monnik, een docent Nederlands die zich kleedt als indiaan, een biologiedocent van 1.13 meter…...Dit boek is interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in de veelzijdige mens die schuilgaat achter ‘de docent’. Rene van Kralingen heeft dit boek geschreven als lerarenopleider met Jate Terpstra, docent Frans.

De uitgever, www.bua.nl

 


De beste les

rene van kralingen de beste les

De docent liep naar het derde voorwerp. Hij toonde een floppy. ‘Wat kost dit digitaal archief?’ vroeg hij ons. ‘Een gulden’, riep iemand. ‘Het kapitaal zit dus niet in grondstoffen maar in kennis’ stelde de docent vast. ‘Het gaat om de uitvinding, de innovatie, de creativiteit. Het gaat om de technologie van het floppy, niet om floppy’s zelf. Iedereen in de collegezaal was er van doordrongen in een kenniseconomie te leven.

Het boek ‘De beste les’ bestaat uit een mooie verzameling van anekdotes, trucs, technieken waar goede docenten zich mee hebben bediend. Zo hebben zij hun les onvergetelijk gemaakt voor hun studenten. Rene van Kralingen beschrijft een bijzondere les over ‘kennismanagement’ van zijn inspirerende hoogleraar op pagina 100 en 101.

De uitgever, www.pearsoneducation.nl 

facebook100        linkedin100        CRKBO Instelling logo